21/07/2015

647. BIÊN THÙY

Nguyễn Hải Triều
(Tặng Đồn Biên phòng Đăk Ôc, Nam Giang)

1.
Đã từng tôi với biên thùy
Ngửa nghiêng khúc gọi một đi không về
Cái thời bạc áo sơn khê
Là trăm lối rẽ câu thề đa mang
Là buông tiếng gọi non ngàn
Là bờ sương lấp mơ tràn bến xưa
Là trăng khuya đọng làn mưa
Câu thơ rơi giữa hai mùa ướt khô…

2.
Rừng biên trận mạc nắng xô
Cỏ xanh se ấm nấm mồ bạn tôi
Chừng như cây lá ven đồi
Cũng nhớ thương cũng bồi hồi khói mây
Ngày em ủ giấc mơ đầy
Trời biên cương những phút giây khát lòng
Đại ngàn cây đổ rừng hoang
Quân đi khuất nẻo mùa tràn biệt ly…

3.
Ba mươi năm gặp biên thùy
Rừng ơi đã gió mưa lây lất nguồn
Người đi chùng mỏi bước chân
Mà nghe Đăk Ốc tần ngần bóng xưa
Vẫn áo xanh gội nắng mưa
Vẫn tuổi xuân khúc nhặt thưa quân hành 
Tôi về nhớ lính biên phòng
Trời Nam Giang khoảnh khắc lòng biên cương…

                                                                         Tháng 7/2015
Không có nhận xét nào: