25/07/2015

654. BÀI HÁT “LET IT BE”

           Bài hát “Let It Be”Paul McCartney và John Lennon (ban nhạc The Beatles)
            Chuyển ngữ: “Hãy cứ để nó diễn ra” - Mộc Nhân Lê Đức Thịnh            “Let It Be” là album cuối cùng của ban nhạc huyền thoại The Beatles bao gồm một số bài hát nổi tiếng, như "Let It Be", "Get Back", "Across the Universe"…
            Album “Let It Be” đứng thứ 86 trong danh sách "500 album vĩ đại nhất mọi thời đại" của tạp chí âm nhạc Rolling Stone bnình chọn.
            Ca khúc "Let It Be"được viết bởi Paul McCartney và John Lennon luôn giữ vị trí top 10 trong danh sách "100 ca khúc hay nhất của The Beatles".
            Thông điệp từ bài hát là: khi tuyệt vọng, khó khăn thì bạn hãy “Let it be”! Sự cố gắng quá sức chịu đựng là tự gánh lấy áp lực, hãy lạc quan tự nghĩ  rằng mọi chuyện cuối cùng rồi cũng qua...

When I find myself  in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom:
"let it be".

And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom:
 "let it be
let it be, let it be".
Whisper words of wisdom:
 "let it be".

And when the broken hearted people
or living in the world agree
there will be an answer:
 "let it be".

For though they may be parted
there is still a chance that they will see
there will be an answer:
 "let it be.
Let it be, let it be".
There will be an answer
 "let it be".
Whisper words of wisdom
 "let it be".

And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine on until tomorrow
 "let it be".

I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom:
 "let it be.
 Let it be, let it be".
There will be an answer:
 "let it be.
Let it be, let it be"'
Whisper words of wisdom
let it be.

 Lúc tôi nhận thấy mình âu lo
Mẹ Mary đến với tôi
 nói những lời hợp tình khôn khéo:
 "hãy cứ để nó xảy ra".

Và trong giờ phút đen tối của mình
 Mẹ đứng ngay trước mặt tôi
nói những lời hợp tình khôn khéo:
 "hãy cứ để mọi chuyện diễn ra.
hãy cứ để nó xảy ra như thế".
Những lời thì thầm khôn ngoan:
 "hãy cứ để nó xảy ra".

Và khi ta tan nát cõi lòng
hay sống trong thế giới đồng điệu
thì sẽ có một câu trả lời:
 "hãy để mọi chuyện diễn ra".

Dù cho con người chia ly
vẫn còn có một cơ hội để gặp lại nhau
sẽ có một câu trả lời:
 "hãy để mọi chuyện diễn ra.
hãy để mọi chuyện diễn ra như thế"
Sẽ có một câu trả lời:
 "hãy để mọi chuyện diễn ra".
Những lời thì thầm khôn ngoan
 "hãy cứ để nó diễn ra".

Và khi đêm tối đầy mây
Vẫn có ánh sáng chiếu rọi trong ta
Chiếu rọi cho đến ngày mai
 "hãy để mọi chuyện diễn ra"

Tôi thức giấc trong tiếng nhạc
Mẹ Mary đến với tôi
nói những lời hợp tình khôn khéo:
 "hãy cứ để nó diễn ra
hãy cứ để nó diễn ra như thế"'
Sẽ có một câu trả lời:
 hãy để mọi chuyện diễn ra.
hãy để mọi chuyện diễn ra như thế"'
Những lời thì thầm khôn ngoan
hãy cứ để nó diễn ra.

Không có nhận xét nào: