05/11/2012

235. ĐOẢN THI - 2

Nhớ em là bởi em hiền
Thương em là tại cái duyên ông trời
Yêu em núi cả biển khơi
Muộn màng thêm cả nửa đời đa mang
                                                                                      (Mộc Nhân)


Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa ...
                                             (Ca dao)

Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào
                                                                           (Ca dao)

Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
                                                                          (Ca dao)
Làm trai cho đáng nên trai
Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên
                                               (Ca dao)

(Còn tiếp - đón đọc lần sau - Mời đọc bài liên quan BẤM VÀO ĐÂY)

Không có nhận xét nào: