18/11/2012

244. NGÔ TẤT TỐ NÓI...


      
1. Một nước giống như một cái xe bò…

       Một nước giống như một cái xe bò, lớp trí thức là người làm bò, lớp dân quê là người đẩy xe. Nếu kẻ đẩy còn bị những dây lệ buộc chặt hai chân, thì kẻ làm bò tài giỏi bậc nào cũng không thể kéo được cái xe bò lên dốc …
            Trích “Việc Làng và các tập phóng sự”Ngô Tất Tố 
                                                      (Nxb Văn Hóa Thông Tin, 2008, trang 23)
       2. Cái gì cũng giả, trừ bọn ăn cướp

      Đọc báo hàng ngày, thỉnh thoảng lại thấy xã hội Việt Nam sản ra những bọn người giả. Giả mật thám, giả lính đoan, giả làm người của sở nọ sở kia. Hạng người nào cũng có kẻ giả, trừ ra một bọn ăn cướp.
       Có lẽ trong các thực đơn của thế giới, không đâu có nhiều món giả bằng nước An Nam. Cũng thì một miếng thịt, người ta bầy ra đủ trò: nấu với tiết gọi là giả trâu, nấu với giềng mẻ gọi là giả cầy, nấu với hành răm gọi là giả chim, nấu với đậu nghệ gọi là giả ba ba, đốt đi rồi bóp với thính đỗ tương thì lại bảo là giả dê.
      Đồ ăn là thứ sẽ ăn vào miệng, hễ qua hàm răng thì nó là lợn hay trâu, hay gì gì nữa, cái lưỡi sẽ biết tức thì, thế mà chúng ta cứ làm giả, thì có khác chi xúi giục nhau rằng: trên đời không có cái gì mà không giả được? Cái nạn nhiều hạng người giả từ đấy mà ra
                                            Ngô Tất Tố - Báo Thờì vụ, 1938

        Mời đọc bài liên quan : Bài 1 BẤM VÀO ĐÂY
                                                Bài 2 BẤM VÀO ĐÂY   

1 nhận xét:

TT nói...

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên chúng nó mới làm quan
(Tản Đà)