06/10/2016

848. SET FIRE TO THE RAIN

Bản dịch “Thắp lửa cơn mưa” của Mộc Nhân

I let it fall, my heart and as it fell
you rose to claim it
It was dark I was over
Until you kissed my lips and you saved me.

My hands, they're strong
but my knees were far too weak
to stand in your arms
Without falling to your feet.

There's a side to you
that I never knew, never knew.
all the things you'd say
they were never true, never true,
and the games you play
you would always win, always win.

But I set fire to the rain
watched it pour as I touched your face,
it burned while I cried
and I heard screaming out your name.

When I lay with you
I could stay there, close my eyes
feel you're here forever
You and me together nothing gets better.

I set fire to the rain
and I threw us into the flames
it felt something died
'cause I knew that that was the last time.

Sometimes I wake up by the door
The heart you caught, must be waiting for
Even now that we're already over
I can't help myself from looking for you.

Let it burn
Let it burn.
Em buông xuôi cõi lòng và ngã quỵ
anh đến dìu đỡ rồi cầu xin
bóng tối vây phủ
đến khi anh hôn lên đôi môi cưu mang.

Đôi tay em mạnh mẽ
nhưng đôi chân yếu đuối
khó đứng vững trong vòng tay anh
mà không khỏi gục ngã.

Em không bao giờ hiểu được anh
không bao giờ hiểu được.
những điều anh nói
chẳng bao giờ là thực
những cuộc chơi
anh luôn là kẻ thắng.

Nhưng em thắp lửa vào cơn mưa
nhìn mưa rơi khi chạm vào mặt anh
lửa bùng cháy lúc em khóc
và gọi tên anh trong cơn thét gào.

Khi nằm bên anh
em có thể vùi mình và nhắm nghiền đôi mắt
cảm thấy anh mãi nơi này
ta bên nhau không gì hơn thế.

Em thắp lửa vào cơn mưa
và ném mình vào đám cháy
cảm thấy nhiều thứ đang chết dần
bởi em biết rằng đó là lần cuối.

Đôi khi em thức giấc bên cửa
Trái tim anh nắm giữ nên em cứ ngóng chờ
Dẫu biết mình giờ đây bơ vơ
Em vẫn không thôi kiếm tìm.

Cứ để nó bùng cháy
Cứ để nó bùng cháy.


 Từ khóa: Set fire to the rain  ---  Adele

Không có nhận xét nào: