28/04/2016

779. NỖI OAN CỦA CÁ

                Mộc NhânĐàn cá đang bơi tung tăn bỗng ngộ độc nước biển lăn quay ra chết.
Hồn chúng bay lên thiên đường vào chầu Ngọc Hoàng khiếu kiện vì chết oan.
Ngọc Hoàng hỏi: - Chúng bay sao lên đây?
Cá: - Thưa ngài chúng con bị chết oan.
Ngọc Hoàng: - Oan là oan thế nào? Trình tao xem xét.

Cá: - Thưa, chúng con bị đầu độc.
Ngọc Hoàng: - Có bằng chứng bị đầu độc không? Có hội đồng khoa học xác nhận
hông? Nếu không có bằng chứng xem như chúng mày chết do lỗi không biết bơi,
hoặc đánh nhau, hoặc tranh mồi hoặc tai nạn giao thông hoặc do thủy triều đen…

Cá: - Dạ thưa ngài, tuy chưa có bằng chứng nhưng chúng con tự biết là do trúng độc nên mới chết ạ.
Ngọc Hoàng: - Tụi bây láo… dưới đó là xứ sở thiên đường, biển không thể nhiễm độc khi chưa có chỉ đạo, nếu nhiễm độc cũng đúng quy trình chứ không thể tùy tiện… Nhưng dầu sao chúng bây cũng đã đến dập đầu nơi đây, vậy ta phán là chúng bay bị chết bởi “thủy triều đen”… là hợp cả đôi đàng !
Cá: - Dạ oan ức, oan ức, chúng con quả là bị nhiễm độc, xin ngài minh xét… Nhưng xin thưa ngài “thủy triều đen” là cái gì ạ?
Ngọc Hoàng: - Cấm kêu la om xòm làm kinh động trần gian. Tao còn không biết “thủy triều đen” là cái gì nữa … nhưng nếu chúng bay không kiện tụng và nhận là bị chết do “thủy triều đen” thì ta sẽ cho đầu thai làm ở “bộ khoa học và môi trường”, còn nếu tiếp tục kêu la thì sẽ bị khởi tố về tội “chết không đúng qui trình”, “chết không có giấy phép”… 
Nào chọn đi: làm quản lí môi trường hay bị khởi tố, chọn đi…
Cá: - dạ thưa ngài, chúng con xin làm … diễn viên hài !!!

Không có nhận xét nào: