12/07/2016

804. LUÂN HỒI THƠ

Mộc Nhân

Hồn tôi như bản thảo    
viết những điều vu vơ
em là người biên tập
xuất bản trong đợi chờ.
            ***

Hồn tôi như bìa trước 
vẽ những hình lơ ngơ
bìa sau: xanh tím đỏ
bìa gấp cánh dật dờ.
            ***
Hồn tôi như quyển sách    
chỉ có thơ và thơ
in xong vài trăm bản
bán, tặng … ai cũng lơ.
             ***
Hồn tôi như giá sách
phơi giữa đời bơ vơ
tháng năm phai màu gáy
xót thương kiếp vật vờ.
             ***
Hồn tôi như giấy lộn
là phế liệu nằm chờ
đến ngày mai hóa kiếp
thành giấy mới
in … thơ.