18/07/2016

811. HALF OF MY HEART

Bài hát “Half of my heart” - John Mayer (Ft. Taylor Swift)

Dịch thơ: Mộc Nhân Lê Đức ThịnhI was born in the arms of imaginary
free to roam
made a home out of everywhere I've been
then you come crashing in
like the realest thing
trying my best to understand all
that your love can bring.

half of my heart's got a grip on the situation
half of my heart takes time
half of my heart's got a right mind
to tell you that
I can't keep loving you
with half of my heart.

I was made to believe
i'd never love somebody else
the man who can only love himself.

lonely was the song I sang,
 'til the day you came
showing me a better way
and all that my love can bring.

half of my heart's got a grip on the situation
half of my heart takes time
half of my heart's got a right mind
to tell you that
I can't keep loving you
with half of my heart.

Your faith is strong
but I fall short for so long
time will hold, later on.
You will hate
that I never gave more to you
than half of my heart
but I can't stop loving you
with half of my heart.

half of my heart's got a real good imagination
half of my heart's got you
half of my heart's got a right mind to tell you
that half of my heart won't do.

half of my heart is a shotgun wedding
to a bride with a paper ring.

half of my heart is the part of a man
who's never really loved anything.
with half of my heart.
with half of my heart.
with half of my heart.

Anh sinh ra trong huyễn tưởng
tự do phiêu du
đến một nơi xa khuất quê nhà
rồi hốt nhiên em đến 
như là thật
cố để anh hiểu trọn vẹn
về tình yêu em mang theo.

Một nửa trái tim anh đón nhận
một nửa trái tim chần chừ
một nửa trái tim tỉnh táo
để nói với em rằng  
anh chẳng thể tiếp tục
yêu chỉ với nửa trái tim.

Anh đinh ninh
sẽ không bao giờ yêu ai nữa
chỉ có thể yêu mình.

Anh đã hát khúc cô đơn
tới khi em đến
cho anh thấy con đường đẹp
và cả tình yêu của anh mang theo.

Một nửa trái tim đón nhận
nửa trái tim chần chừ
nửa trái tim tỉnh táo
để nói với em rằng  
anh chẳng thể tiếp tục
yêu em chỉ với nửa trái tim.

Niềm tin của em mạnh mẽ
nhưng anh thì chẳng tới đâu
thời gian sẽ qua
Em sẽ căm ghét  
vì anh chưa trao gì cho em
nhiều hơn một nửa con tim của mình.
nhưng anh không thể thôi yêu em
dù với nửa trái tim.

nửa trái tim chứa điều huyễn tượng
nửa trái tim có bóng em
nửa trái tim tỉnh táo để nói với em
rằng một nửa thì chẳng để làm gì.

Nửa trái tim là sự gượng ép
để rồi em sẽ mang theo chiếc nhẫn giấy.

nửa trái tim là phần của người đàn ông
chưa bao giờ thật sự yêu bất cứ điều gì.
với nửa trái tim.
với nửa trái tim.
với nửa trái tim.