27/07/2016

817. CHÂN NHƯ

Mộc Nhân

nằm nghe sấp ngửa cuộc đời
khi ôm em
nhớ một thời ngã nghiêng
giạt trôi những chuyện quàng xiên
nguồn cơn lấp liếm
đảo điên hình hài.

em đừng
lễnh loãng sương mai
xin lời thể tất
những ngày cho nhau
có phẳng phiu 
có nát nhàu
thẳm trong trời đất
một màu chân như.