16/07/2016

809. KHÔNG ĐỀ

Mộc Nhân


đất trời toàn diện phù điêu
giang hồ một cuộc cũng liều dấn thân
lang thang giữa cuộc dương trần
hoàng hôn nhặt tiếng chuông ngần ngừ rơi.