17/11/2016

874. CHUYỆN GÀ

       Mộc Nhânsắp đến năm Dậu, thư giãn với tục ngữ, thành ngữ về gà
                                          Thành thật xin lỗi nhà thơ Chính Hữu và bạn đọc

Quê hương anh “Vịt già gà tơ
Làng tôi nghèo “Chó ăn đá gà ăn sỏi”
Anh với tôi “Cơm gà cá gỏi”
“Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm”
“Chó ỷ gần nhà gà ỷ gần chuồng”
“Gà gáy trống canh” thành đôi tri kỉ
Đồng ý.

Ruộng nương anh “mèo mả gà đồng”
Gian nhà không “Gà què ăn quẩn cối xay”
“Chó già gà tơ” nhớ người “te tái…”
Anh với tôi “Rối như gà lạc mẹ”
Sốt run người “Lộp bộp như gà mổ tre”
Da anh “Trắng như trứng gà bóc”
Tay tôi “Trói gà không chặt”
 “Đầu gà đít vịt”
 “Hóc xương gà”
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”

Chiều nay “Ráng mỡ gà có nhà thì giữ”
Đứng cạnh bên nhau “Như gà mắc đẻ”
“Gà trống nuôi con”.

Không có nhận xét nào: