01/11/2016

862. NHỮNG CÁI NHẤT CỦA THỦY ĐIỆN

Mộc Nhân

Mộc Nhân
Nhân ngày các hồ chứa xả lũ mà ngẫm nghĩ về
những cái nhất của thủy điện:

- Nhanh thu hồi vốn đầu tư nhất
Vì:
- Sản xuất và kinh doanh ít cạnh tranh nhất
Nên:
- Lãi cao nhất
Đôi khi:
- Dễ đổ thừa nhất
Lại:
- Được bao che nhất
Do:
- Nộp ngân sách nhiều nhất
Nhưng:
- Tàn phá môi trường khủng khiếp nhất, trên diện rộng nhất
Đồng thời:
- Hủy hoại  của cải người dân vùng hạ du nhanh nhất
Bằng:
- Tạo ra những mốc lũ cao nhất
Làm cho:
- Người dân khốn khổ nhất.

* Hình ảnh ghi nhận vào chiều 1-11-2016 tại Ái Nghĩa

Không có nhận xét nào: