12/11/2016

870. MAYBE YOU'LL BE THERE

Dịch thơ “Biết đâu em hiện hữu nơi này” – Mộc Nhân

Each time I see a crowd of people
Just like a fool
I stop and stare
It's really not the proper thing to do
But maybe you'll be there.

I go out walking after midnight
Along the lonely thoroughfare
It's not the time or place
to look for you
But maybe you'll be there !

You said your arms would always hold me
You said your lips were mine lonely to kiss
Now after all those things you told me
How could it end like this

Someday if all my prayers are answered
I'll hear a footstep on the stair
With anxious heart i'll hurry to the door
And maybe
you'll be there
Mỗi lần trông thấy đám đông
như kẻ khù khờ
anh đứng nhìn chăm chú
đấy thật không phải là điều thích thú
nhưng biết đâu em hiện hữu nơi này.

Anh cô đơn dọc những phố dài
vô định trong thời gian không gian
để tìm kiếm em
từng đêm rảo bước
biết đâu em hiện tồn nơi anh tìm được !

Vòng tay em sẽ mãi ấp ôm
đôi môi cho anh nụ hôn thắm thiết
giờ đây sau mọi điều anh nghe mải miết
mà kết thúc lại thế này.

Nếu một ngày lời khẩn nguyện được hay
anh sẽ nghe tiếng chân ai lên thang gác
lao đến cửa vội vàng với trái tim tan nát
và biết đâu
em hiện hữu nơi này.

Không có nhận xét nào: