29/11/2016

882. KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG MỞ ĐƯỢC E-LEARNING

          Sưu tầm
Hiện nay phong trào làm bài giảng điện tử elearning đang được thực hiện khá sôi nổi trong đội ngũ giáo viên. Xây dựng hoàn chỉnh 1 bài elearning đã công phu nhưng đôi khi lại gặp những yếu tố kỹ thuật ngoài ý muốn chẳng hạn như bài elearning có thể chạy được ở máy này nhưng copy sang máy kia thì lại không chạy được (phần mềm cứ quay mãi và mở không ra).

Qua học tập các đồng nghiệp có kinh nghiệm, tôi lưu lại thông tin khắc phục sự cố nêu trên tại đây để quí bạn tham khảo và có khi hữu ích cho mình cũng như trợ giúp cho người khác.

Các bước khắc phục lỗi: 
Tại đây sẽ hiện ra giao diện như sau:

Bước 2: Kích vào thẻ “Edid location” rồi chọn “Add location”
Tại đây sẽ hiện ra giao diện như sau:

Bước 3: Gõ tên ổ đĩa chứa bài giảng e-learning và kích vào “Confirm”.
           Lưu ý tên ổ đĩa được gõ theo cú pháp. <Tên ổ đĩa>:/. Ví dụ: D:/ hoặc E:/
* Xong: thoát bài elearning không chạy được và mở lại sẽ ok.

Không có nhận xét nào: