01/03/2017

927. LOVE IS JUST A FOUR LETTER WORD


Ca khúc "Love is Just a Four Letter Word" - Bob Dylan
Bản dịch Việt ngữ của Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh
TÌNH CHỈ LÀ MỘT TỪ BỐN CHỮ     
1.
Dường như chỉ mới ngày hôm qua
Tâm trí tôi gửi lại trong quán cà phê Gypsy 
vói một người bạn của bạn tôi. 
Nàng ngồi với một đứa bé nặng trĩu trên đùi 
nói về cuộc đời tự do sau khi thoát cảnh nô lệ 
với đôi mắt không chút dấu vết khổ đau 
và câu trong lần tiếp xúc đầu tiên nàng nói là
Tình chỉ là một từ bốn chữ.

2.
Bên ngoài cửa sổ bức mành sột soạt 
Chú mèo kêu meo meo đánh thức  ngày mới 
Tôi chỉ lặng im 
với em, tôi chẳng biết nói điều gì.
Trải nghiệm của tôi hạn hẹp và không đầy đủ.
Trong khi tôi ẩn mình,
em nói với người là cha của đứa bé 
có lẽ em không nghĩ tôi nghe được
nhưng tôi lại nghe em nói rằng
Tình chỉ là một từ bốn chữ.
3.
Tôi nói lời chia tay lơ đểnh
Hướng vào những cuộc chơi của riêng mình
Chìm nổi theo giòng đời 
không muốn nhắc đến tên
ngụp lặn trong lo toan
tìm kiếm sự triệt tiêu hoàn toàn bản thể
dù  cố gắng nhưng đã thất bại ở mọi lối 
Tôi đành nghĩ rằng
chẳng còn gì phi lý hơn
Tình chỉ là một từ bốn chữ.
4.
Dẫu rằng tôi sẽ chẳng bao giờ biết em có ý gì
khi em nói với người tình
tôi chỉ có thể nghĩ theo cách của mình
và giờ tôi hiểu
sau bao lần tỉnh táo để nghĩ suy
tôi nhận ra rằng nụ hôn Thần Thánh lẽ ra phải vĩnh cửu
nhưng tiêu tan như khói, đó là định mệnh
rơi vào chốn xa lạ, tự do chu du
Vâng, giờ tôi hiểu, chỉ có mình đặt bẫy cho mình
Và tôi thực sự chẳng cần hiện hữu
Chắc chắn rằng tình chỉ là một từ bốn chữ.
5.
Thật lạ lùng, được ngồi bên em
Nhiều năm trôi qua với bao biến thiên trong đời
Có lẽ em vẫn không tin
nếu tôi nói với em về mọi điều tôi học được
Và rất chi là lạ lùng khó hiểu
khi nghe những lời như van vỉ bên tai
điều ấy chạy trong tâm trí tôi, không thể dối lừa được
như là được diện kiến bậc thầy toàn năng.
Tôi chẳng thể nói được gì
Nhưng lặp lại điều tôi nghe được
Rằng tình chỉ là một từ bốn chữ.

 * Mộc Nhân Lê Đức Thịnh dịch từ nguyên bản tiếng Anh
   "Love is just a four-letter word" - Bob Dylan
           theo nguồn trang bobdylan.com

LOVE IS JUST A FOUR-LETTER WORD 
1.
Seems like only yesterday
I left my mind behind down in the Gypsy Cafe 
With a friend of a friend of mine. 
She sat with a baby heavy on her knee 
Yet spoke of life most free from slavery 
With eyes that showed no trace of misery 
A phrase in connection first with she occurred that
Love is just a four-letter word.
2.
Outside a rattling store-front window 
Cats meowed to the break of day 
Me, I kept my mouth shut 
To you I had no words to say 
My experience was limited and underfed 
You were talking while I hid 
To the one who was the father of your kid
You probably didn’t think I did,
but I heard You say that
Love is just a four-letter word.
3.
I said goodbye unnoticed
Pushed towards things in my own games
Drifting in and out of lifetimes 
Unmentionable by name 
Searching for my double, looking for 
Complete evaporation to the core 
Though I tried but failed at finding any door
I must have thought that
there was nothing more absurd than that
Love is just a four-letter word.
4.
Though I never knew just what you meant
When you were speaking to your man
I can only think in terms of me
And now I understand
After waking enough times to think
I see the Holy Kiss that’s supposed to last eternity
But blow up in smoke, it’s destiny
Falls on strangers, travels free
Yes, I know now, traps are only set by me
And I do not really need to be
Assured that love is just a four-letter word.
5.
Strange it is to be beside you
Many years and tables turned
You’d probably not believe me
If I told you all I’ve learned
And it is very, very weird indeed
To hear words like forever plead
Those ships run through my mind, I cannot cheat
It’s like looking in the teacher’s face complete
I can say nothing to you
but repeat what I heard
That love is just a four-letter word.

Không có nhận xét nào: