16/03/2017

939. TRUST YOURSELF

       
              "Trust yourself" – ca khúc của Bob Dylan thể hiện những ý nghĩa triết lý nhân sinh dễ đi vào lòng người cả về mặt ca từ lẫn giai điệu mang tiết điệu Blues nhẹ nhàng sâu lắng: Hãy tự tin, hãy tự tin trước cuộc sống, trước chân lý, trước tình yêu ... nhưng trước hết hãy tin vào bản thân mình.
                                    HÃY TỰ TIN
                 Mộc Nhân dịch bài này để tặng em O.T. T. F.
1.
Hãy tự tin
Tự tin để làm những điều mà mình biết rõ nhất.
Hãy tự tin
Tự tin để làm những gì là đúng và không được phỏng đoán.
Đừng tin tôi khen bạn đẹp
khi cái đẹp có thể mai một
bạn cũng cần ai đó để có thể đặt niềm tin
nhưng hãy tin vào mình.
2.
Hãy tự tin
Tự tin để biết cách chứng minh sự thật cuối cùng
Hãy tự tin
Tự tin để tìm ra con đường mà không nơi nào có
Đừng tin tôi cho bạn sự thật
Khi sự thật chỉ có thể là tro bụi
bạn cũng cần ai đó để có thể đặt niềm tin
nhưng hãy tin vào mình.
3.
Vâng, bạn là mình, bạn luôn hiện tồn
Trong mảnh đất của chó sói và đạo tặc
đừng đặt niềm tin vào kẻ vô thần
mà hãy tận tụy phục vụ những người nào mà bạn tin tưởng.
4.
Hãy tự tin
và bạn sẽ không phải thất vọng
khi những kẻ rỗng tuếch làm bạn hụt hẩng
Hãy tự tin
Và không tìm kiếm câu trả lời nơi không tìm ra câu trả lời
Đừng tin tôi cho bạn tình yêu
Khi tình yêu của tôi chỉ có thể là nhục dục
bạn cũng cần ai đó để có thể đặt niềm tin
nhưng hãy tin vào mình.
 -----------------------------------
* Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
   dịch từ nguyên bản tiếng Anh “Trust yourself” - Bob Dylan
               Theo nguồn trang bobdylan.com

            TRUST YOURSELF – Bob Dylan
1.
Trust yourself
Trust yourself to do the things that only you know best
Trust yourself
Trust yourself to do what’s right and not be second guessed
Don’t trust me to show you beauty
When beauty may only turn to rust
If you need somebody you can trust
But trust yourself.
2.
Trust yourself
Trust yourself to know the way that will prove true in the end
Trust yourself
Trust yourself to find the path where there is no if and when
Don’t trust me to show you the truth
When the truth may only be ashes and dust
If you want somebody you can trust
But trust yourself.
3.
Well, you’re on your own, you always were
In a land of wolves and thieves
Don’t put your hope in ungodly man
Or be a slave to what somebody else believes.
4.
Trust yourself
And you won’t be disappointed
when vain people let you down
Trust yourself
And look not for answers where no answers can be found
Don’t trust me to show you love
When my love may be only lust
If you want somebody you can trust
but trust yourself.

Không có nhận xét nào: