09/03/2017

929. RAINY DAY WOMEN#12 & 35'


Ca khúc Rainy Day Women #12 & 35  mở đầu của Album nhạc Blonde on Blonde mà Dylan cho ra đời năm 1966 nằm trong số những tác phẩm hay nhất của Dylan, nó cho thấy khả năng dùng âm nhạc để bầy tỏ những quan niệm chính trị, những tìm tòi tôn giáo, triết học và khuynh hướng đào sâu mọi ngõ ngách hồn người mà ông đã không ngừng xiển dương trong suốt hơn 50 năm sự nghiệp âm nhạc của mình.
Dù vậy, đây là một bài hát khó hiểu với câu refrain “Everybody must get stoned” (Mọi người đều bị ném đá) tuy không phải là câu hay nhưng đã tạo ra tranh cãi nhiều thập niên: không hiểu nó nói về hình phạt ném đá trong Cựu Ước hay là kêu gọi mọi người hút cần sa. Hay có khi cả hai… Ngay cả các kí tự #12 & 35' sau nhan đề Rainy Day Women cũng khó hiểu và bản thân tác giả cũng chưa bao giờ giải thích các ý nghĩa này. 
Theo Tạp chí Âm nhạc Rolling Stone, ca khúc này nằm trong top 10 các bài hát xuất sắc nhất của Bob Dylan.

Rainy Day Women #12 & 35 
       (tạm hiểu là)
12 GIỜ 35 PHÚT CÙNG NGƯỜI ĐÀN BÀ NGÀY MƯA
              bản dịch Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
1.
Well, người ta sẽ ném đá khi bạn cố gắng làm thật tốt
Người ta sẽ ném đá bạn như họ nói
Người ta sẽ ném đá bạn khi bạn cố về nhà
Rồi người ta sẽ ném đá khi bạn ở đó một mình
Nhưng tôi sẽ không cảm thấy hoàn toàn cô đơn
Mọi người đều phải bị ném đá.
2.
Well, người ta sẽ ném đá khi bạn đang đi trên đường
Người ta sẽ ném đá bạn khi bạn giữ chỗ
Người ta sẽ ném đá bạn khi bạn trên nền nhà
Người ta sẽ ném đá khi bạn bước vào cửa
Nhưng tôi sẽ không cảm thấy hoàn toàn cô đơn
Mọi người đều phải bị ném đá.
3.
Well, người ta sẽ ném đá khi bạn dùng bữa điểm tâm
Người ta sẽ ném đá bạn khi bạn còn trẻ tuổi và tài năng
Người ta sẽ ném đá bạn khi bạn tán chuyện
Người ta sẽ ném đá bạn rồi nói “chúc may mắn”
Nhưng tôi sẽ không cảm thấy hoàn toàn cô đơn
Mọi người đều phải bị ném đá.
4.
Well, người ta sẽ ném đá bạn và nói rằng vậy là kết thúc
Người ta sẽ ném đá bạn rồi trở lại thân mật
Người ta sẽ ném đá bạn khi bạn lái xe
Rồi người ta sẽ ném đá khi bạn chơi đàn guitar
Vâng, nhưng tôi sẽ không cảm thấy hoàn toàn cô đơn
Mọi người đều phải bị ném đá.
5.
Well, người ta sẽ ném đá khi bạn đang đi một mình
Người ta sẽ ném đá bạn khi bạn trở về nhà
Người ta sẽ ném đá bạn rồi nói bạn dũng cảm
Người ta sẽ ném đá khi bạn bước xuống mộ phần
Nhưng tôi sẽ không cảm thấy hoàn toàn cô đơn
Mọi người đều phải bị ném đá.

 * Mộc Nhân Lê Đức Thịnh dịch từ nguyên bản tiếng Anh
                                       Rainy Day Women#12 & 35' - Bob Dylan
                      Theo nguồn trang: bobdylan.com
      
              RAINY DAY WOMEN#12 & 35' 
1.
Well, they’ll stone ya when you’re trying to be so good
They’ll stone ya just a-like they said they would
They’ll stone ya when you’re tryin’ to go home
Then they’ll stone ya when you’re there all alone
But I would not feel so all alone
Everybody must get stoned.
2.
Well, they’ll stone ya when you’re walkin’ ’long the street
They’ll stone ya when you’re tryin’ to keep your seat
They’ll stone ya when you’re walkin’ on the floor
They’ll stone ya when you’re walkin’ to the door
But I would not feel so all alone
Everybody must get stoned.
3.
They’ll stone ya when you’re at the breakfast table
They’ll stone ya when you are young and able
They’ll stone ya when you’re tryin’ to make a buck
They’ll stone ya and then they’ll say, “good luck”
But I would not feel so all alone
Everybody must get stoned.
4.
Well, they’ll stone you and say that it’s the end
Then they’ll stone you and then they’ll come back again
They’ll stone you when you’re riding in your car
They’ll stone you when you’re playing your guitar
Yes, but I would not feel so all alone
Everybody must get stoned.
5.
Well, they’ll stone you when you walk all alone
They’ll stone you when you are walking home
They’ll stone you and then say you are brave
They’ll stone you when you are set down in your grave
But I would not feel so all alone
Everybody must get stoned.

Không có nhận xét nào: