21/03/2017

947. I’LL KEEP IT WITH MINE


“I'll Keep It With Mine" là một bài hát được viết bởi Bob Dylan vào năm 1964, nhưng anh đã không giữ bài hát cho mình mà đã cho ca sĩ Judy Collins hát trong một đĩa đơn vào năm 1965. Sau đó Dylan đã thu âm bài hát và đưa vào album “Blonde on Blonde” của mình vào năm 1966.
TÔI SẼ GIỮ MÃI BÊN MÌNH
                 (I’ll Keep It With Me)
   Bản dịch Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

1.
Em yêu, em sẽ tìm ra bằng mọi giá
nhưng bao lâu hả em
liệu em có thể tìm lại những gì không còn nữa?
mọi người sẽ giúp em
nhiều người rất tử tế
nhưng nếu tôi có thể giữ em lại bất cứ lúc nào
thì em hãy mang đến với tôi
tôi sẽ giữ mãi bên mình.
2.
Tôi không thể giúp gì
em có thể nghĩ rằng tôi đã già
tôi không yêu em vì những gì em có
mà vì những gì em không có
mọi người sẽ giúp em
tìm ra những gì em cất công tìm kiếm
nhưng nếu tôi có thể giữ em lại bất cứ lúc nào
thì em hãy mang đến với tôi
tôi sẽ giữ mãi bên mình.
3.
Tàu rời sân ga lúc 10.30
Nhưng ngày mai nó sẽ trở lại vào cùng giờ
người phục vụ mệt mỏi
anh ấy vẫn còn bận bịu trên cung đường
nhưng nếu tôi có thể giữ em lại bất cứ lúc nào
thì em hãy mang đến với tôi
tôi sẽ giữ mãi bên mình.
     ----------------------------
        * Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
              Dịch từ nguyên bản tiếng Anh
                 "I’ll Keep It With Mine" – Bob Dylan
                    theo nguồn trang bobdylan.com

      I’LL KEEP IT WITH MINE – Bob Dylan

1.
You will search, babe, at any cost
but how long, babe
can you search for what’s not lost?
everybody will help you
some people are very kind
but if I can save you any time
come on, give it to me
i’ll keep it with mine
2.
I can’t help it
you might think I’m odd
I’m not loving you for what you are
but for what you’re not
everybody will help you
discover what you set out to find
but if I can save you any time
come on, give it to me
i’ll keep it with mine
3.
The train leaves at half past ten
but it’ll be back tomorrow same time again
the conductor he’s weary
He’s still stuck on the line
But if I can save you any time
Come on, give it to me
I’ll keep it with mine.

Không có nhận xét nào: