11/03/2017

931. EVERY GRAIN OF SAND


"Every Grain Of Sand" (Mỗi hạt cát) là khúc ballad trong album “Shot of Love” của Bob Dylan. Nó như một bài thánh ca tuyệt vời đánh dấu giai đoạn sáng tác cao trào của Bob Dylan về đề tài Thiên Chúa cũng như những cảm hứng từ Thánh Kinh. Đây là lời cầu nguyện về sự cứu rỗi… Dylan nói về ca từ trong "Every Grain of Sand" như sau: "an inspired song that just came to me.... I felt like I was just putting words down that were coming from somewhere else." (một bài hát đấy cảm hứng…  Tôi cảm thấy như là từng từ ngữ, ý tưởng đến từ chốn xa xôi nào đó." (dẫn theo trang tạp chí âm nhạc RollingStone - tạp chí này cũng xếp hạng đây là ca khúc ở vị thứ 10 trong 10 ca khúc hay nhất của Bob Dylan).
Bản dịch Việt ngữ: “Mỗi hạt cát” – Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
1.
Trong giờ xưng tội
trong thời khắc khẩn cầu điều sâu lắng  nhất
Khi dòng nước mắt dưới chân tôi
tưới tắm mọi mầm mới
Có một lời trăn trối trong tôi vang ra từ nơi nào đó
nhọc nhằn trong nguy hiểm và bài học từ sự tuyệt vọng
2.
Xin đừng nhìn vào bất cứ lỗi lầm nào
Kẻ sát nhân chẳng hạn.
Giờ đây tôi chú ý xiềng xích cần phải cắt đứt
Trong khoảnh khắc giận dữ
Tôi có thể nhìn thấy bàn tay của Chúa
Trong mỗi chiếc lá rung, trong mỗi hạt cát.
3.
Oh, những bông hoa ân sủng và cỏ dại lưu niên
Giống như bọn tội phạm
Chúng đã cắn rứt lương tâm và hướng thiện
Mặt trời đập theo những bước chân của ngày
để xóa đi sự mệt mỏi biếng lười và kí ức rệu rã.
4.
Tôi quán chiếu vào ngưỡng cửa cám dỗ của lửa giận
Và mỗi khi vượt, tôi luôn luôn nhận ra mình
Rồi trong cuộc hành trình, tôi càng đốn ngộ
Đến tận chân tơ kẽ tóc giống như mỗi hạt cát vậy.
5.
Tôi đã đi từ rách rưới đến giàu sang
Trong trầm mặc đêm
Trong mạnh mẽ của giấc mộng hè
Trong cái lạnh của ánh sáng ngày đông
Trong vũ điệu cô đơn mờ ảo
Trong tấm kính vỡ
Soi rõ sự thánh thiện trên mỗi khuôn mặt lãng quên.
6.
Tôi nghe vang vọng những bước xa như chuyển động của biển
Đôi khi quay lại, có ai đang ở đó
Nhưng có khi chỉ là mình
Tôi đang trong trạng thái chuẩn mực của con người chân chính.
Giống như mọi con chim sẻ buông mình, như mọi hạt cát.
                   ---------------------
Bản dịch Việt ngữ: “Mỗi hạt cát” – Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
nguyên bản "Every grain of Sand" - Từ nguồn trang bobdylan.com

1.
In the time of my confession
in the hour of my deepest need
When the pool of tears beneath my feet
flood every newborn seed
There’s a dyin’ voice within me reaching out somewhere
Toiling in the danger and in the morals of despair
2.
Don’t have the inclination to look back on any mistake
Like Cain
I now behold this chain of events that I must break
In the fury of the moment
I can see the Master’s hand
In every leaf that trembles, in every grain of sand.
3.
Oh, the flowers of indulgence and the weeds of yesteryear
Like criminals
they have choked the breath of conscience and good cheer
The sun beat down upon the steps of time to light the way
To ease the pain of idleness and the memory of decay.
4.
I gaze into the doorway of temptation’s angry flame
And every time I pass that way I always hear my name
Then onward in my journey I come to understand
That every hair is numbered like every grain of sand
5.
I have gone from rags to riches
in the sorrow of the night
in the violence of a summer’s dream
in the chill of a wintry light
In the bitter dance of loneliness fading into space
In the broken mirror
of innocence on each forgotten face.
6.
I hear the ancient footsteps like the motion of the sea
Sometimes I turn, there’s someone there
other times it’s only me
I am hanging in the balance of the reality of man
Like every sparrow falling, like every grain of sand.

Không có nhận xét nào: