18/03/2017

943. IF YOU SEE HER, SAY HELLO

          
           "If You See Her, Say Hello" (Nếu bạn thấy nàng, hãy nói lời chào) là một bài hát của Bob Dylan phát hành năm 1975 trong album phòng thu thứ 15 của anh – “Blood on the Tracks”. Bài hát mô tả một tình yêu đã mất, người yêu đã bỏ đi xa, nhân vật trữ tình trong bài hát dù bị tổn thương bởi sự tan vỡ (And though our separation, it pierced me to the heart) nhưng dường như không căm ghét người yêu mình (She still lives inside of me, we've never been apart) và tỏ ra cao thượng (whatever makes her happy I won't stand in the way).                                  NẾU BẠN GẶP NÀNG, HÃY NÓI LỜI CHÀO
                                                                   (If You See Her, Say Hello)
                                              Bản dịch Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

1.
Nếu bạn thấy nàng, hãy nói lời chào
có thể em ở Tangier
em đã rời khỏi đây vào đầu xuân và sống ở đó, tôi nghe thế
hãy chuyển lời rằng tôi vẫn khỏe
mặc dù mọi việc trở nên chậm chạp
có thể em nghĩ rằng tôi đã quên
đừng nói gì với nàng, không phải vậy đâu.
2.
Chúng tôi đã giận hờn nhau, như mọi tình nhân đều thế
nghĩ đến chuyện em bỏ đi tối hôm đó
tôi vẫn còn giá băng.
Và dù chia ly làm xuyên thấu trái tim tôi
em vẫn hiện hữu, chúng tôi chưa hề chia xa.
3.
Nếu bạn ở gần em ấy, hãy hôn giúp tôi một lần
Tôi luôn khâm phục em vì đã bức phá để có tự do
Oh, bất cứ điều gì làm cho em hạnh phúc
tôi sẽ không ngăn cản
Dù vị đắng vẫn còn lưu lại đến đêm
tôi đã cố gắng để làm cho em trở lại.
4.
Tôi thấy rất nhiều người khi tôi đi loanh quanh
Và tôi nghe tên em vang lên đâu đây
khi tôi đi lang thanh khắp phố
Và tôi chưa bao giờ trải qua điều đó
tôi đã học cách lãng quên
cũng có khi tôi quá nhạy cảm hoặc yếu mềm.
5.
Hoàng hôn, ánh trăng vàng hiện lên trong dòng hồi tưởng
tôi nhận rõ từng cảnh tượng trong tâm trí
tất cả đều trôi đi quá nhanh
nếu em trở về ngang qua con đường này
tôi tìm ra em không phải là quá khó
hãy nói với em rằng có thể nhìn thấy tôi
nếu em sẵn lòng.
           ----------------------------
     * Mộc Nhân Lê Đưc Thịnh
          Dịch từ nguyên bản tiếng Anh
            “If you see her, say hello” – Bob Dylan
               Theo nguồn trang bobdylan.com

IF YOU SEE HER, SAY HELLO – Bob Dylan
1.
If you see her, say hello
she might be in Tangier
She left here last early Spring, is livin' there, I hear
Say for me that I’m all right
though things get kind of slow
She might think that I’ve forgotten her
don’t tell her it isn’t so.
2.
We had a falling-out, like lovers often will
And to think of how she left that night
it still brings me a chill
And though our separation, it pierced me to the heart
She still lives inside of me, we've never been apart.
3.
If you get close to her, kiss her once for me
I always have respected her for busting out and gettin' free
Oh, whatever makes her happy
I won't stand in the way
Though the bitter taste still lingers on from the night
I tried to make her stay.
4.
I see a lot of people as I make the rounds
And I hear her name here and there
as I go from town to town
And I’ve never gotten used to it
I’ve just learned to turn it off
Either I'm too sensitive or else I'm gettin' soft
5.
Sundown, yellow moon, I replay the past
I know every scene by heart
they all went by so fast
If she’s passin’ back this way
I'm not that hard to find
Tell her she can look me up
if she's got the time.

Không có nhận xét nào: