13/03/2017

933. JOHN WESLEY HARDING

John Wesley Hardin sinh ngày 26-5-1853 tại Bang Texas, Mỹ - là một tội phạm nằm trong danh sách 160 tội phạm nổi tiếng của Hoa Kỳ - từng bị cảnh sát Liên bang treo thưởng 5.000 USD cho bất kì ai giết chết hay bắt sống đối tượng; tuy nhiên ông ta là bạn của Bob Dylan và cũng là a friend to the poor… never known to hurt an honest man” (bạn với người nghèo… chẳng bao giờ làm tổn thương một người tử tế nào cả)
Ca khúc này Bob Dylan viết để tặng người bạn John Wesley Hardin.

JOHN WESLEY HARDING
            Bản Việt ngữ: Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

John Wesley Harding
là bạn với người nghèo
Ông ta đi chu du cùng súng lục trong tay
cả vùng quê này
ông đều mở nhiều cánh cửa
Nhưng ông chẳng bao giờ
làm tổn thương một người lương thiện nào cả.

Ở quận Chaynee
một lần nọ người ta nói về ông
với người phụ nữ ngay sát bên cạnh ông ta
ông ta chỉ đứng yên
và ngay sau chuyện ấy xảy đến
mọi thứ đã trôi qua ngay
Vì anh ấy luôn biết
mắc nợ bàn tay giúp đỡ.

Tất cả các điện truy nã gởi đi
đều có tên ông ấy
nhưng không có cáo buộc chống lại anh ta
liệu họ có chứng minh được
Và cũng không có người rình rập bao vây
để theo dõi hoặc bắt ông ta
Ông ta chưa bao giờ
thực hiện một cuộc di chuyển ngu xuẩn nào cả.
   ----------------------------------------
     * Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh “John Wesley Harding”
    từ nguồn trang bobdylan.com

JOHN WESLEY HARDING - Bob Dylan

John Wesley Harding
Was a friend to the poor
He trav’led with a gun in ev’ry hand
All along this countryside
He opened many a door
But he was never known
To hurt an honest man.

Twas down in Chaynee County
A time they talk about
With his lady by his side
He took a stand
And soon the situation there
Was all but straightened out
For he was always known
To lend a helping hand

All across the telegraph
His name it did resound
But no charge held against him
Could they prove
and there was no man around
Who could track or chain him down
He was never known
to make a foolish move

Không có nhận xét nào: