27/03/2017

951. ONE TOO MANY MORNINGS


            "OneToo Many Mornings" là bài hát của Bob Dylan phát hành trong album “The Times They Are-Changin” (1964). Mỗi bài hát của Bob Dylan đều có một ý nghĩa sâu sắc ẩn bên dưới một mảng từ đẹp. Không có giải thích chính xác cho hầu hết các bài hát của Dylan. Chính Dylan cũng nói rằng anh không nhớ chính xác những ý nghĩa trong ca từ của mình.
“One Too Many Mornings” là một câu chuyện của một chàng trai với người yêu cũ. Họ  vẫn còn trong không gian cảm xúc, dù nơi ấy có rất nhiều điều tốt và xấu nhưng vẫn còn tình yêu thực sự và sự tôn trọng góc nhìn của nhau vì “We’re both just one too many mornings” – tức là ai cũng có chân lý, có con đường để đi trong hành trình ngàn dặm của mình.

NGƯỜI CÓ NHIỀU BAN MAI
bản dịch: Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
1.
Dưới phố có tiếng chó sủa
và ngày đang tắt dần
màn đêm buông xuống
2.
Đêm lặng im sẽ vỡ òa
từ những âm thanh trong tâm trí
vì tôi là người có thật nhiều ban mai
với cả ngàn dặm đường phía sau.
3.
Từ ngã tư trước nhà
mắt tôi bắt đầu mờ đi
khi quay lại nhìn gian phòng
nơi tình yêu tôi đã bày biện.
4.
Tôi nhìn đường phố lần nữa
vỉa hè và biển báo
và tôi là người có thật nhiều ban mai
với cả ngàn dặm đường phía sau.
5.
Cảm giác đói triền miên
điều đó không có nghĩa là không ai không tốt
khi những điều tôi nói
em cũng có thể nói như thế.
6.
Em đúng từ góc nhìn của em
tôi đúng từ góc nhìn của tôi
hai ta là người có thật nhiều bình minh
với cả ngàn dặm trường chinh còn lẩn khuất.
 -----------------------------
 * Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh
          “One Too Many Mornings” – Bob Dylan
              theo nguồn trang bobdylan.com

ONE TOO MANY MORNINGS - Bob Dylan
1.
Down the street the dogs are barkin’
and the day is a-gettin’ dark
as the night comes in a-fallin’
2.
An’ the silent night will shatter
from the sounds inside my mind
for I’m one too many mornings
a thousand miles behind.
3.
From the crossroads of my doorstep
my eyes they start to fade
as I turn my head back to the room
where my love and I have laid.
4.
An’ I gaze back to the street
the sidewalk and the sign
and I’m one too many mornings
an’ a thousand miles behind
5.
It’s a restless hungry feeling
that don’t mean no one no good
when ev’rything I’m a-sayin’
you can say it just as good.
6.
You’re right from your side
i’m right from mine
we’re both just one too many mornings
an’ a thousand miles behind.

Không có nhận xét nào: