21/03/2017

946. I FEEL A CHANGE COMIN’ ON


"I Feel A Change Comin’ On" - Bob Dylan (with Robert Hunter)
                               ANH CẢM THẤY THAY ĐỔI ĐANG ĐẾN GẦN
                                         bản dịch: Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
1.
Anh nhìn khắp cả thế gian
phóng tầm mắt về hướng Đông
thấy người yêu dấu của mình đang đến
nàng đi cùng vị cha xứ
anh cảm thấy thay đổi đang đến gần
và phần còn lại của ngày sắp qua.

2.
Chúng ta đã bên nhau lâu rồi
chúng ta phấn đấu cho những đoạn kết cũ như nhau
và anh không chỉ đợi
mà mong chúng ta trở thành bạn
anh cảm thấy thay đổi đang đến gần
và phần tư còn lại của ngày sắp qua.
3.
Hãy sống vì tình yêu
dù người ta nói tình yêu là mù quáng
nếu em muốn sống thanh thản
hãy cuốn gói theo anh
anh cảm thấy thay đổi đang đến gần
và phần tư còn lại của ngày sắp qua.
4.
Và giờ thì mơ mộng để làm gì
khi mà em còn có những việc hay hơn để làm.
những giấc mộng không bao giờ dành cho tôi nữa
thậm chí khi chúng thành sự thật.
5.
Em là người vực dậy anh
em có thể khơi lên ngọn lửa
anh  quẫn trí mất rồi
em là người tôi khát khao
anh cảm thấy một sự thay đổi đang diễn ra
và phần tư còn lại của ngày đang đi qua.
6.
Tôi đang nghe nhạc Billy Joe Shaver
và đọc James Joyce
một vài người bảo tôi rằng
tôi có dòng máu đất mẹ trong giọng hát.
7.
Ai cũng có tiền
ai cũng có quần áo đẹp
ai cũng có những bông hoa
còn tôi thì không có lấy một đóa hồng
anh cảm thấy thay đổi đang đến gần
và phần còn lại của ngày sắp qua.
-------------------------
  * Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh:
            I Feel A Change Coming On – Bob Dylan
                từ nguồn trang bobdylan.com

      I FEEL A CHANGE COMING ON
1.
Well I'm looking the world over
looking far off into the East
and I see my baby coming
she's walking with the village priest
i feel a change coming on
and the last part of the day is already gone
2.
We got so much in common
we strive for the same old ends
and I just can't wait
wait for us to become friends
i feel a change coming on
and the fourth part of the day is already gone
3.
Life is for love
and they say that love is blind
if you want to live easy
baby pack your clothes with mine
i feel a change coming on
and the fourth part of the day is already gone
4.
Well now what's the use in dreamin'
you got better things to do
dreams never did work for me anyway
even when they did come true
5.
You are as who rish as ever
baby you could start a fire
i must be losing my mind
you're the object of my desire
i feel a change coming on
and the fourth part of the day is already gone.
6.
I'm listening to Billy Joe Shaver
and I'm reading James Joyce
some people they tell me
i got the blood of the land in my voice.
7.
Everybody got all the money
everybody got all the beautiful clothes
everybody got all the flowers
i don't have one single rose
i feel a change coming on
and the fourth part of the day is already gone.

Không có nhận xét nào: