17/03/2017

941. 'TIL I FELL IN LOVE WITH YOU


           'Til I Fell In Love With You (Đến khi tôi yêu em) - Một tình khúc của Bob Dylan
bản Việt ngữ: Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
                ĐẾN KHI TÔI YÊU EM

1.
Vâng, thần kinh của tôi nổ bung và người tôi rệu rã
Tôi cảm thấy như cả thế giới đã ghim tôi lên hàng rào
Tôi đã bị đánh đau, tôi đã nhận rõ nhiều điều
Lúc này không gì có thể chữa lành tôi ngoài sự vỗ về của em
Tôi chẳng biết phải làm gì
Tôi đã ổn cho đến khi tôi yêu em.
2.
Vâng, ngôi nhà của tôi đang bốc cháy ngút trời
Tôi nghĩ trời sẽ mưa nhưng những đám mây bay qua
Giờ tôi cảm thấy như đang ở cuối con đường
Nhưng tôi biết Chúa là người che chở tôi
Và người sẽ không dẫn tôi lạc lối
Tôi vẫn chẳng biết phải làm gì
Tôi đã ổn cho đến khi tôi yêu em.
3.
Những chàng trai trên đường phố bắt đầu cuộc chơi
Những cô gái tựa chim tung cánh
Khi tôi ra đi em sẽ nhớ tên tôi
Tôi sẽ đạt được sự giàu có và danh vọng theo cách của mình
Tôi chẳng biết phải làm gì
Tôi đã ổn cho đến khi tôi yêu em.
4.
Những điều tệ hại sẽ tan trong đất trời
Đôi mắt của tôi như rơi ra khỏi khuôn mặt
Mồ hôi nhỏ giọt, tôi đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà
Tôi đang nghĩ về cô gái không còn quay trở lại
Tôi chẳng biết phải làm gì
Tôi đã ổn cho đến khi tôi yêu em.
5.
Vâng, tôi mệt mỏi vì cuộc chuyện
tôi mệt mỏi vì cố giải thích
Mọi nỗ lực để làm vui lòng em đều vô ích
Đêm mai trước khi mặt trời lặn
Nếu tôi vẫn còn sống, tôi sẽ đi về xứ Dixie
Tôi chẳng biết phải làm gì
Tôi đã ổn cho đến khi tôi yêu em.
----------------------------------
* Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh
’til I fell in love with you – Bob Dylan
Theo nguồn trang bobdylan.com

       'TIL I FELL IN LOVE WITH YOU - Bob Dylan
1.
Well, my nerves are exploding and my body’s tense
I feel like the whole world got me pinned up against the fence
I’ve been hit too hard, I’ve seen too much
Nothing can heal me now, but your touch
I don’t know what I’m gonna do
I was all right ’til I fell in love with you
2.
Well, my house is on fire, burning to the sky
I thought it would rain but the clouds passed by
Now I feel like I’m coming to the end of my way
But I know God is my shield
and he won’t lead me astray
Still I don’t know what I’m gonna do
I was all right ’til I fell in love with you.
3.
Boys in the street beginning to play
Girls like birds flying away
When I’m gone you will remember my name
I’m gonna win my way to wealth and fame
I don’t know what I’m gonna do
I was all right ’til I fell in love with you.
4.
Junk is piling up, taking up space
My eyes feel like they’re falling off my face
Sweat falling down, I’m staring at the floor
I’m thinking about that girl who won’t be back no more
I don’t know what I’m gonna do
I was all right ’til I fell in love with you.
5.
Well, I’m tired of talking
I’m tired of trying to explain
My attempts to please you were all in vain
Tomorrow night before the sun goes down
If I’m still among the living, I’ll be Dixie bound
I just don’t know what I’m gonna do

I was all right ’til I fell in love with you.

Không có nhận xét nào: