15/03/2017

937. UNION SUNDOWN

              Union Sundown (Buổi hoàng hôn của nghiệp đoàn)  là một bài hát của Bob Dylan có nội dung phản đối chính trị chống lại hàng tiêu dùng nhập khẩu từ nước ngoài. Trong bài hát, Dylan nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau: sự tham lam của giới tư bản, quyền lực của các nghiệp đoàn và chính sách đầu tư tại Mỹ đã đẩy công nhân Mỹ vào tình trạng thất nghiệp…

BUỔI HOÀNG HÔN CỦA NGHIỆP ĐOÀN
                                     (Union Sundown)
 Bản dịch Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
1.
Vâng, đôi giày của tôi đến từ Singapore
đèn pin của tôi từ Đài Loan
khăn trải bàn từ Malaysia
đai khóa của tôi từ Amazon
bạn biết đấy, chiếc áo tôi mặc đến từ Philippines
và chiếc xe tôi lái là chiếc Chevrolet
nó đã được láp ráp ở Argentina
bởi một gã làm công nhật ba mươi xu.
2.
Vâng, đó là buổi hoàng hôn của nghiệp đoàn
và những gì được làm tại Mỹ
chắc chắn là một ý hay
dù sự tham lam ngáng đường
3.
Vâng, bộ váy lụa này đến từ Hồng Kông
và ngọc trai từ Nhật Bản
vâng, vòng cổ chó từ Ấn Độ
và chậu hoa đến từ Pakistan
tất cả đồ nội thất "Made in Brazil"
nơi đó một người phụ nữ đã làm việc như nô lệ
để đảm bảo mang về nhà số tiền ba mươi xu một ngày
cho một gia đình mười hai người.
bạn biết rằng với cô ấy thì vậy là nhiều tiền rồi.
4.
Vâng, đó là buổi hoàng hôn của nghiệp đoàn
và những gì được làm tại Mỹ
chắc chắn là một ý hay
dù sự tham lam ngáng đường
5.
Vâng, bạn biết rằng
nhiều người than phiền thất nghiệp
Tôi nói, "Tại sao bạn nói điều đó
khi không có gì bạn sở hữu được làm ở Mỹ?
chúng không được làm ra, không có gì thuộc nơi đây nữa.
bạn biết đấy, chủ nghĩa tư bản đứng trên pháp luật
khẩu hiệu của chúng là "Không đầu tư ít thua lỗ"
khi tốn nhiều chi phí để xây dựng tại quê nhà
họ sẽ đầu tư ở nơi khác rẻ hơn.
6.
Vâng, đó là buổi hoàng hôn của nghiệp đoàn
và những gì được làm tại Mỹ
chắc chắn là một ý hay
dù sự tham lam ngáng đường.
7.
Vâng, công việc mà bạn đã từng có
họ đã mang cho người khác ở El Salvador
công đoàn là người bạn kinh doanh vĩ đại
họ đang tiến bước như khủng long
họ đã trồng cây lương thực ở Kansas
bây giờ họ muốn trồng trên mặt trăng và tiêu thụ dạng thô
tôi có thể nhìn thấy ngày đó đang đến
thậm chí ngay trong vườn nhà bạn
8.
Vâng, đó là buổi hoàng hôn của nghiệp đoàn
và những gì được làm tại Mỹ
chắc chắn là một ý hay
dù sự tham lam ngáng đường.
9.
Dân chủ không thống trị thế giới
bạn nên nhớ điều đó
thế giới này được thống trị bởi bạo lực
nhưng tôi nghĩ là không nên nói thì hơn.
10.
Từ Broadway đến Milky Way
đó là vùng lãnh thổ thực là rộng lớn
và một người đàn ông phải biết sẽ làm những gì
để nuôi miệng.
11.
Vâng, đó là buổi hoàng hôn của nghiệp đoàn
và những gì được làm tại Mỹ
chắc chắn là một ý hay
dù sự tham lam ngáng đường.
               ------------------------------------
* Mộc Nhân Lê Đức Thịnh dịch từ nguyên bản tiếng Anh
                         “Union Sundown” – Bob Dylan
                                      Từ nguồn trang bobdylan.com

UNION SUNDOWN
1.
Well, my shoes, they come from Singapore
my flashlight’s from Taiwan
my tablecloth’s from Malaysia
my belt buckle’s from the Amazon
you know, this shirt I wear comes from the Philippines
and the car I drive is a Chevrolet
it was put together down in Argentina
by a guy makin’ thirty cents a day
2.
Well, it’s sundown on the union
and what’s made in the U.S.A.
sure was a good idea
’til greed got in the way
3.
Well, this silk dress is from Hong Kong
and the pearls are from Japan
well, the dog collar’s from India
and the flower pot’s from Pakistan
all the furniture, it says “Made in Brazil”
where a woman, she slaved for sure
bringin’ home thirty cents a day
to a family of twelve
you know, that’s a lot of money to her
4.
Well, it’s sundown on the union
and what’s made in the U.S.A.
sure was a good idea
’til greed got in the way
5.
Well, you know
lots of people complainin’ that there is no work
I say, “Why you say that for
when nothin’ you got is U.S.–made?”
they don’t make nothin’ here no more.
you know, capitalism is above the law
it say, “It don’t count ’less it sells”
when it costs too much to build it at home
you just build it cheaper someplace else
6.
Well, it’s sundown on the union
and what’s made in the U.S.A.
sure was a good idea
’til greed got in the way
7.
Well, the job that you used to have
they gave it to somebody down in El Salvador
the unions are big business, friend
and they’re goin’ out like a dinosaur
they used to grow food in Kansas
now they want to grow it on the moon and eat it raw
i can see the day coming
when even your home garden
8.
Well, it’s sundown on the union
and what’s made in the U.S.A.
sure was a good idea
’til greed got in the way.
9.
Democracy don’t rule the world
you’d better get that in your head
this world is ruled by violence
but I guess that’s better left unsaid.
10.
From Broadway to the Milky Way
that’s a lot of territory indeed
and a man’s gonna do what he has to do
when he’s got a hungry mouth to feed.
11.
Well, it’s sundown on the union
and what’s made in the U.S.A.
sure was a good idea
’til greed got in the way.

Không có nhận xét nào: