01/01/2015

540. LẠC ĐƯỜNG - LỤA ĐÀO

                              1. LẠC ĐƯỜNG                                            
                                       Đinh Công Tôn 

                             Kiêu sa trên lối xuân hồng
                      Sáng lên xua bớt ngày đông u buồn
                             Mơ màng đôi mắt hạt sương
                      Ban mai nhẹ lướt mùi hương tóc thề
                             Em đi giữa cõi đê mê
                       Khiến bao kẻ lạc đường về. Trách chi!  

                                2. LỤA ĐÀO                         
                              Lụa đào lên sóng tầm xuân
                     Đôi con mắt đắm giữa dòng chơi vơi
                           Thời gian như cánh chim trời
                      Bay trong mất hút quên lời gửi trao
                             Một chiều gió thổi hanh hao
                      Bỗng nghe tiếng vọng lụa đào gọi tên.
                                                            2014
                                                                  Đinh Công Tôn                                                     

Không có nhận xét nào: