03/01/2015

545. EM TRỞ VỀ VƯỜN CŨ

Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh

Chiu nay em tr v vườn cũ
anh theo vết xe tin sut chng đường dài
gió vut lnh anh mun làm khăn choàng m
cách xa nhau em chng th ta vai này. 

                                    Đường cát bi mt em ươn ướt
hay khi xe băng qua nhng cung đường
ct s bơ vơ vy chào em mi bước
là bóng anh say khước c hoàng hôn 

Đường đèo đường rng hay dc dài im bóng lá
có du chân em thành nhng vết mòn
anh nh ngày xưa l lem thành thánh n
mà cõi người sao nhem nhuc nhng vt son

Th trn bun em v ngày tr li
đi hoang liêu bng hóa bóng ban mai
anh gi cuc tình trong bàn tay sp nga
xin em ngày này
thêm ngày na
ngày sau.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

anh giữ cuộc tình trong bàn tay sấp ngửa
xin em ngày này
thêm ngày nữa
ngày sau.