09/01/2015

KHÚC SÔNG XƯA

Nguyễn Thị Thương


                                    
Nước vẫn trôi theo dòng
Bờ vẫn chạy giữa hai bãi bắp
Khúc sông ngàn đời nay vẫn thế

Có chăng
Dòng nước không còn xanh biếc
        và ngọt lịm bờ môi
Mặt nước kém long lanh
Bóng con đò xưa lùi sâu vào dĩ vãng
Bác lái đò năm xưa thành người thiên cổ
Mùa hạ về
Sông khô cạn
Cát nóng bỏng chân người
Cây bắp mỏi mòn chờ nước
Hay chăng
Vũ trụ tuần hoàn
Thương hải tang điền
Khúc  sông xưa
     rồi sẽ
    hóa nên đồi?
                 

Không có nhận xét nào: