17/01/2015

560. PHONG TRẦN

Huỳnh Minh Tâm
Ta từ cuộc phong trần”
              (Thơ Nguyễn Giúp, Nhạc Ngọc Phước) Đi là mở ra một cuộc
Về là biền biệt cố hương

Đi là sóng dựng
Về là trăng thâu

Đi là ngã ba sông
Về là đầu bãi sậy

Đi là cà kê dê ngỗng
Về là bóng dế ngậm sương

Đi là chết mùa thu hoa cúc
Về là xuân thì gió bấc

Đi là kinh kệ
Về là nam mô.

Không có nhận xét nào: