26/01/2015

571. TỰ TRÀO

Trần Lê
MN: "The adventure of life is to learn. 
          The challenge of life is to overcome"...

Không phải là thi sĩ
cũng học đòi làm thơ
vụng vẽ ánh trăng mờ
cũng mơ thành hoạ sĩ

không khéo lời hoa mỹ
cũng vẽ vời văn chương
đứng ở ngã ba đường
tưởng mình là tượng sống
những cái thùng vốn rỗng
thích ngoác mồm
kêu to.
                     (Tháng 12/ 2007)

Không có nhận xét nào: