18/01/2015

561. CẢM XÚC

Nguyễn Thị Kim Chi
          (Buổi Họp măt khối 9, NK 1970-71
                             trường THCL Đại Lộc)
 
Chút tình bè ban đong đưa
Tiệc tan lòng vẫn dây dưa chưa tàn
Sáu mươi năm, nợ hợp tan
Thầy xưa, bạn cũ cung đàn tuổi thơ.

Nhìn mặt mà dạ ngẩn ngơ
Bốn lăm năm ấy bây giờ là đây
Mắt trong mắt, tay siết tay
Trải bao sóng gió mà nay vẫn "tình "!


Không có nhận xét nào: